ПРАВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ е бутикова правна кантора с фокус върху корпоративното обслужване на бизнеси и специализираните правни услуги за дигиталната икономика с акцент върху интернет правото.

ЗА НАС

Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ е бутикова правна кантора с фокус върху корпоративното обслужване на бизнеси и интернет право за дигиталната икономика. 360 градусово обслужване на Вашия бизнес.

ПРАВИЛНИТЕ ХОДОВЕ. ПЪРВИ.

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси, сред които: технологични и дигитални бизнеси, софтуерни разработки и лицензиране,  недвижими имоти, развлекателната индустрия, професионалните услуги, както и секторите FMCG, търговия и много други.

Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Кантората предлага широк спектър от услуги в областта на търговското право, сред които: договорното уреждане на отношенията B2B, търговските преговори и търговските сделки,  съдействие при договарянето и документите по финансирането на проекти и правните аспекти на обезпеченията. (виж повече тук)

ИНТЕРНЕТ ПРАВО

Светът се променя и класическите правни решения вече не са пригодни да служат на бизнеса. Заради нарастващата роля на дигитализацията в индустриите, в последните години се заговори за дигитално право (обозначавано още и с други названия, като “IT право“, „Интернет право“, „Право на информационните технологии“ и др.). (виж повече тук)

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Специалистите в кантората имат дългогодишен опит в корпоративното право (наричано в България „дружествено право“). Можем да Ви съдействаме с пълния спектър от процедури пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията , включително, но се само (виж повече тук)

ДОГОВОРИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добрите договори за абсолютна необходимост за гладкото и безпроблемно протичане на бизнес отношенията. При създаването на договори ние се водим от мотото „Доказателства се създават в мирно време“. Още при изграждането на бизнес отношенията си страните трябва да предвидят евентуални проблеми и да избегнат бъдещи конфликти с предварително съгласувани, ясни писмени правила. (виж повече тук)

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки бизнес носи отговорност за личните данни, които събира съхранява или обработва по друг начин /чрез автоматизирани средства, онлайн, на хартиен носител или др./. GDPR регламента въведе нови правила за бизнесите в тази насока. (виж повече тук)

ТРУДОВО ПРАВО

Трудовото право на Република България поставя сериозни предизвикателства пред местните работодатели. За никого не е тайна, че архаичният ни Кодекс на труда, чиято първа редакция е отпреди зората на демокрацията, дава свръхзащита на работниците и служителите и поставя българските работодатели в нелека и, в много случаи, неравностойна позиция. (виж повече тук)

ПРАВНИ СТРАТЕГИИ

Бизнес решенията не могат да съществуват отделно и независимо от правната рамка – не и за компаниите, които функционират законно. Често правото предлага различни механизми и подходи, с които да се постигне целения резултат. Добрите юристи разполагат с познания за алтернативите и в частност – за плюсовете и минусите, които съпътстват дадена опция. (виж повече тук)

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ

Абонаментното правно обслужване представлява непрекъсната правна помощ за конкретен бизнес /външен правен отделсъгласно индивидуалните нужди, проблеми и изисквания на клиента и конкретният бизнес. Юридическите услуги, предоставяни от адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“, като част от абонаментно правно обслужване, включват (виж повече тук)

Екипът на правната кантора се състои от отдадени и опитни адвокати, юристи и експерти с богат опит в областта на правните услуги в бизнес контекст, в следните области на правото: корпоративно и търговско право, вкл. M&A, дигитално право, интернет право, защита на лични данни, договорно прави, преговори и медиация при търговски спорове, трудово право, недвижими имоти, интелектуалната собственост и други.

НАШЕТО КРЕДО Е BUSINESS FIRST.

Поставяме бизнес гледната точка на клиентите си на първо място. За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и растящи бизнеси.

ЗА ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС И МЕНИДЖЪРИ

Екипът ни подготви и създаде Специализиран Наръчник, който синтезира и предлага на едно място 7 ключови съвета, с чиято помощ:

1. Да спестите пари, време и неприятности в Бизнеса си;

2. Да се предпазите от измами;

3. Да се защитите от несериозни и неблагонадеждни партньори;

4. Да си гарантирате спокойствието, че действително ще получите това, за което сте договорили.

5. Да разпознавате ключовите фактори и моменти в търговските си договори

 

ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС, ДИРЕКТОРИ И МЕНИДЖЪРИ

Екипът ни подготви и създаде Специализиран GDPR Наръчник, който синтезира и предлага на едно място 5 лесни стъпки, с чиято помощ:

1. Да спестите пари, време и неприятности в Бизнеса си;

2. Да защитите Клиентите, Партньорите и Бизнеса си, в съответствие с GDPR;

3. Да сте напълно информирани за най-ключовите правила от GDPR регламента;

4. Да си гарантирате спокойствие и да градите бизнес репутация.

5. Да разпознавате ключовите фактори и моменти oт GDPR регламента.

 

ПРАВНИ СТРАТЕГИИ ЗА БИЗНЕСА

 

 

ПОЕМИ КОНТРОЛ

Не оставяй бизнеса на автопилот. Вземи контрола в свои ръце.

СТРАТЕГИИ

360 градусово обслужване на Вашия бизнес. Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

Бизнес Логика в Правен Контекст

Дългогодишно Know-How

Иновативен Подход

Богата Бизнес Експертиза

Партньори в Страната и Чужбина

Работещи Правни Стратегии

360º

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси

БИЗНЕС

За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

РЕШЕНИЯ

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

 

 

ЕКИП

адв. Полина Терзийска. LL.M.

адв. Полина Терзийска. LL.M.

Управляващ Партньор | Aдвокат

Адв. Полина Терзийскa | Управляващ Партньор | Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”

Адвокат Полина Терзийска разполага със солиден и тясно профилиран опит в областта на корпоративното право, включително правния due diligence на търговски дружества и пълния спектър от процедури във връзка с прехвърлянето на дялове и акции и преобразуването на дружества.

Заедно с екипа си, работи в областта на търговското и договорното право, предоставяйки ефективни, работещи решения и пълна правна подкрепа за постигане на регулаторно съответствие на местния и международния бизнес.

Адв. Полина Терзийска и екипът й консултират бизнес клиенти по правни въпроси в областта на защитата на конкуренцията, защитата на данните, обществените поръчки и данъчното облагане.

Адв. Полина Терзийска завършва с отличие „Право” в Софийския университет, „Св. Климент Охридски“ /топ 10 на випуска/. Има специализации в университети в Англия и Холандия.

Чужди езици: Английски, Немски и Руски език.

адв. Христина Атанасова

адв. Христина Атанасова

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Христина Атанасова има богат опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като през професионалната си кариера е участвала в производства в широк спектър от области, касаещи застрахователното право, имотното право и енергетика.

Специализирана е и в съдебните дела за оспорени дългове, както и в производствата по събиране на проблемни вземания на национално и международно ниво.

Заедно с екипа на адвокатско дружество “Терзийска и Партньори” провежда процедури по привеждане на бизнеса в съответствие с GDPR, като е специализирана в разработването на програми и провеждането на обучения в областта.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Немски и Английски

адв. Марин Дичев

адв. Марин Дичев

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Марин Дичев продобива ценен опит и know-how по време на дългогодишната си практика като юрисконсулт във водещи български банки и лизингови компании, като практикува в областите: лизинг и финанси, договорно и търговско право, процедури по несъстоятелност, недвижими имоти, обезпечения, събиране на вземания.

Адвокат Дичев предоставя непрекъсната правна помощ и широкоспектърни юридически услуги на дружества с водещи позиции в основни отрасли и индустрии като стоманодобива, селско стопанство, банково дело, строителство, автомобилостроене.

Адв. Дичев e синдик, назначен от Министерството на правосъдието. Паралелно с адвокатската си правоспособност, той е и помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Образование: Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Английски, Руски и Португалски

Калина Цветкова

Калина Цветкова

Юристконсулт

Професионален Опит

Калина Цветкова специализира в областта на защитата на личните данни, търговското и договорното право.

Тя предоставя правна подкрепа и е включена в ad-hoc проекти за дружества в сферата на строителството, международната и електронната търговия, дигиталния маркетинг и уеб услугите.

В областта на защитата на личните данни, Калина Цветкова успешно допринася за разнообразни GDPR-проекти в медицинската и туристическата индустрия. Тя подпомага нашите клиенти с правни съвети и специализирани решения за постигане на законосъобразна и сигурна обработка на лични данни. След завършване на специализирано обучение в областта, Калина Цветкова може да работи с пълната гама от законодателни актове на местно и европейско ниво и съответните становища и насоки на  Article 29 Working Party и Европейския комитет за защита на личните данни.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици: Английски и Немски

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов

Финансов Експерт

Професионален Опит

Валентин Стоянов има дългогодишен опит в сверата на финансите. Заемал е редица ръководни и стратегически позиции в различни компании и институции.

  • Експерт при Българска Народна Банка
  • Ръководител на отдел международно банкиране при HQ на Търговска Банка
  • CEO на Търговска Банка (мениджър България)
  • Консултант в редица национални и международни проекти

С богат опит в сферата на: Global Banking Services, Operations, Liquidity, Treasury, ALM, FX, MM, Securities, Market & Operational Risk, Regulatory and Financial Reporting, M&A, Accounting & Tax.

Образование: Магистър по Финанси и Банково Дело, Университет Рийдинг, UK

Езици: Английски и Руски

Изключително доволна съм от крайния резултат на работата ни и впечатлена от начина на работа в Терзийска и Партньори и вниманието, което получихме от адв. Терзийска и целия екип. В предварителния ни разговор адв. Терзийска обърна внимание на всички проблеми, които имаше договорът, който използвахме за работа и ни посочи варианти тези проблеми да бъдат решени.

– Анелия Мъглева /CopySocial/

Познавам адв. Терзийска от дълги години и смея да твърдя, че тя е най-добрият адвокат, който познавам, поради което съм спокоен да й доверя всеки бизнес казус, който имам.

– В. Величков /Предприемач/

Изключително професионален подход при изграждането на правната стратегия на фирмата ни, относно търговските ни взаимоотношения Наистина надминахте очакванията ни и резултатите сами говорят за себе си!

– Светлана Давидова /Предприемач/

Изключително коректен и изпълнителен екип, адв. Терзийска е един високо компетентен професионалист. Препоръчвам на всеки, който има нужда от работещи правни или бизнес услуги.

– Виктор Григоров /CloudSigma/

Благодарим много на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска, за висшият пилотаж в правните и бизнес аспекти на търговските ни договори! Препоръчвам!

– Георги Илиев /Sunrise Holidays/

Много добра работа по търговските ни договори в сектор електронна търговия. Благодария на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска!

– Христо Араклиев /Brand Exporters/

ПРЕДИМСТВА

  • БИЗНЕС ЛОГИКА 100% 100%
  • ФОКУС 100% 100%
  • ГЪВКАВОСТ 100% 100%
  • ЕКСПЕРТИЗА 100% 100%
  • ИНОВАТИВНОСТ 100% 100%

РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

НОВИНИ

Адвокатско Дружество Терзийска и Партньори | Мениджър на Годината 2019

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. За поредна година се проведе конкурсът “Мениджър на годината“ организиран от сп. Мениджър. Тазгодишната официална церемония по награждаване на конкурса Mениджър на годината 2019, на която присъства и Aдвокатско...

Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity : сигурността на търговската тайна и фирмени бази данни

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. Bulgarian Digital Week (http://bdw.bg)Конференция: Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity Управляващият Партньор на "Терзийска и Партньори", адв. Полина Терзийска с важни за бизнеса детайли по темата:...

Нов закон затяга примката при кражба на търговска тайна

През април 2019 влезе в сила новият Закон за защита на търговската тайна   На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Това е Законът за защита на...

В МЕДИИТЕ

ЛОKAЦИИ

Основният ни офис а базиран в гр. София. Благодарение на съвременните начини на комуникация, успешно обслужваме бизнеси от цялата страна, без значение в коя точка се намират. Паралелно на това, през 2017г. създадохме свое представителство и в Лондон, Великобритания, чрез което предоставяме правни услуги и различни международни бизнеси, ориентирани към инвестиции и изнасяне на части от дейността си към България (чрез търговската марка Prosperamo Legal.

 

СОФИЯ

ул. Вискяр Планина 15-17

Лозенец, 1407

/1 мин. от станция Джеймс Баучер/

ЛОНДОН

(официално представителство)

40 Bloomsbury Way,

WC1A 2SE | London, UK

КОНТАКТ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА УСЛУГА?

БЪДИ ПРАВИЛНАТА

КРАЧКА НАПРЕД.

ПЪРВИ.