Нови правила за авторско право
в Европейския съюз

  

През септември 2018г. Европейският парламент даде своя положителен вот за новите правила за авторското право относно цифровото съдържание в Интернет. 

През юни Европейската комисия направи предложение да се установят по-силни нормативни гаранции за авторските права на творците. Новите правила целят музиканти, изпълнители и сценаристи, а също така и публицисти и журналисти, да могат да получават възнаграждение за своите произведения, когато те се използват от платформи като YouTube или гиганти сред социалните медии като Facebook и Instagram, новинарски сайтове като Google News и други.

 

Какво да очакваме?

 

Възникнаха сериозни опасения, че с тези нови правила се цели „изкривяване“ на интернет свободата в негативна насока. Критиците твърдят, че новите разпоредби ще окажат неблагоприятно въздействие не само върху ЕС, но и върху целия свят.

Противно на опасенията, Европейският парламент успокоява обществеността, че няма място за тревога. Очаква се досегашните свободи в Интернет да останат незасегнати, като едновременно с това промяната да даде възможност на творците да получават по-адекватен дял от приходите, генерирани от произведенията им.

 

 

Въздействие върху бизнеса

 

ЕС информира, че малките и микро- платформи ще бъдат изключени от обхвата на новите правила. Извън обхвата на директивата остават и сайтове, които не извършват търговска дейност, като например „Уикипедия“. Ще бъде разрешено и публикуването на хиперлинкове, придружени от кратък текст, описващ идеята на съответната публикация.

Самите правила ще бъдат предмет на окончателно гласуване до края на януари 2019 г., като има голяма вероятност те да бъдат приети.

Възможността да се претендира допълнително заплащане би била признак на едно по-усъвършенствано и справедливо законодателство.

Дата на публикацията: 12 октомври 2018

Тази публикация е изготвена в контекста на българското и европейското законодателство, актуално към посочената по-горе дата. Моля да имате предвид, че са възможни последващи изменения в законодателството, както и приемането на тълкувателни и други съдебни актове, становища на официални органи, инструкции и други официални актове, които биха могли да повлияят на точността на информацията. Адвокатско дружество “Терзийска и партньори” не поема задължение да поддържа публикацията актуална. Повече информация може да видите на следния линк: disclaimer.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

9 + 7 =