Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week.

Bulgarian Digital Week (http://bdw.bg)
Конференция: Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity

Управляващият Партньор на “Терзийска и Партньори”, адв. Полина Терзийска с важни за бизнеса детайли по темата: “Подобряване на сигурността на защитената търговска тайна и фирмените бази данни”

• 24.09 (Вторник)
• 12:00 – 13:00ч
• Международен Панаир Пловдив
https://bdw.bg/konferentsii/cyberlaw-cybercrime-cybersecurity/

Темата за киберсигурността и киберпрестъпленията е изключителна актуална днес. Обществената подкрепа и усилията за намаляване на киберпрестъпността е от решаващо значение за запазване на ползите от цифровите технологии. Ето защо конференцията „Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity“, която ще се проведе на 24 септември в Международен панаир Пловдив, е изключително актуална за специалистите, които работят в тази област.

ИМАТЕ КОНКРЕТЕН ВЪРПРОС? ПИШЕТЕ НИ.

15 + 1 =