Ограничение на отговорността за съдържанието

Терминът „уебсайт“ в това уведомление се отнася за уебсайта www.terziyska-law.com и всички свързани с него поддомейни.

Съдържанието на този уебсайт НЕ е предназначено да служи като правен, данъчен, счетоводен, инвестиционен или друг съвет, нито като бизнес или управленски съвет от какъвто и да е вид.

Посетителите на уебсайта на своя отговорност използват информация, получена от уебсайта, като всяко позоваване на съдържанието на уебсайта е изцяло на техен собствен риск.

Публикациите на сайта са представени безплатно и са достъпни от страна на неограничен и неопределен брой читатели. Винаги трябва да имате предвид, че конкретни стратегически, данъчни, правни или други въпроси, свързани с бизнеса, може да се нуждаят от индивидуално проучване, подход и решения.

Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ и неговите доставчици на съдържание от трета страна не носят отговорност за каквито и да било преки или непреки загуби или пропуснати ползи, понесени от посетителите на нашия уебсайт.