ПРАВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ е бутикова правна кантора с фокус върху корпоративното обслужване на бизнеси и специализираните правни услуги за дигиталната икономика с акцент върху интернет правото.

ЗА НАС

Адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“ е бутикова правна кантора с фокус върху корпоративното обслужване на бизнеси и интернет право за дигиталната икономика. 360 градусово обслужване на Вашия бизнес.

ПРАВИЛНИТЕ ХОДОВЕ. ПЪРВИ.

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси, сред които: технологични и дигитални бизнеси, софтуерни разработки и лицензиране,  недвижими имоти, развлекателната индустрия, професионалните услуги, както и секторите FMCG, търговия и много други.

Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Кантората предлага широк спектър от услуги в областта на търговското право, сред които: договорното уреждане на отношенията B2B, търговските преговори и търговските сделки,  съдействие при договарянето и документите по финансирането на проекти и правните аспекти на обезпеченията. (виж повече тук)

ИНТЕРНЕТ ПРАВО

Светът се променя и класическите правни решения вече не са пригодни да служат на бизнеса. Заради нарастващата роля на дигитализацията в индустриите, в последните години се заговори за дигитално право (обозначавано още и с други названия, като “IT право“, „Интернет право“, „Право на информационните технологии“ и др.). (виж повече тук)

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Специалистите в кантората имат дългогодишен опит в корпоративното право (наричано в България „дружествено право“). Можем да Ви съдействаме с пълния спектър от процедури пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията , включително, но се само (виж повече тук)

ДОГОВОРИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добрите договори за абсолютна необходимост за гладкото и безпроблемно протичане на бизнес отношенията. При създаването на договори ние се водим от мотото „Доказателства се създават в мирно време“. Още при изграждането на бизнес отношенията си страните трябва да предвидят евентуални проблеми и да избегнат бъдещи конфликти с предварително съгласувани, ясни писмени правила. (виж повече тук)

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки бизнес носи отговорност за личните данни, които събира съхранява или обработва по друг начин /чрез автоматизирани средства, онлайн, на хартиен носител или др./. GDPR регламента въведе нови правила за бизнесите в тази насока. (виж повече тук)

ТРУДОВО ПРАВО

Трудовото право на Република България поставя сериозни предизвикателства пред местните работодатели. За никого не е тайна, че архаичният ни Кодекс на труда, чиято първа редакция е отпреди зората на демокрацията, дава свръхзащита на работниците и служителите и поставя българските работодатели в нелека и, в много случаи, неравностойна позиция. (виж повече тук)

ПРАВНИ СТРАТЕГИИ

Бизнес решенията не могат да съществуват отделно и независимо от правната рамка – не и за компаниите, които функционират законно. Често правото предлага различни механизми и подходи, с които да се постигне целения резултат. Добрите юристи разполагат с познания за алтернативите и в частност – за плюсовете и минусите, които съпътстват дадена опция. (виж повече тук)

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ

Абонаментното правно обслужване представлява непрекъсната правна помощ за конкретен бизнес /външен правен отделсъгласно индивидуалните нужди, проблеми и изисквания на клиента и конкретният бизнес. Юридическите услуги, предоставяни от адвокатско дружество „Терзийска и Партньори“, като част от абонаментно правно обслужване, включват (виж повече тук)

Екипът на правната кантора се състои от отдадени и опитни адвокати, юристи и експерти с богат опит в областта на правните услуги в бизнес контекст, в следните области на правото: корпоративно и търговско право, вкл. M&A, дигитално право, интернет право, защита на лични данни, договорно прави, преговори и медиация при търговски спорове, трудово право, недвижими имоти, интелектуалната собственост и други.

НАШЕТО КРЕДО Е BUSINESS FIRST.

Поставяме бизнес гледната точка на клиентите си на първо място. За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и растящи бизнеси.

ЗА ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС И МЕНИДЖЪРИ

Екипът ни подготви и създаде Специализиран Наръчник, който синтезира и предлага на едно място 7 ключови съвета, с чиято помощ:

1. Да спестите пари, време и неприятности в Бизнеса си;

2. Да се предпазите от измами;

3. Да се защитите от несериозни и неблагонадеждни партньори;

4. Да си гарантирате спокойствието, че действително ще получите това, за което сте договорили.

5. Да разпознавате ключовите фактори и моменти в търговските си договори

 

ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС, ДИРЕКТОРИ И МЕНИДЖЪРИ

Екипът ни подготви и създаде Специализиран GDPR Наръчник, който синтезира и предлага на едно място 5 лесни стъпки, с чиято помощ:

1. Да спестите пари, време и неприятности в Бизнеса си;

2. Да защитите Клиентите, Партньорите и Бизнеса си, в съответствие с GDPR;

3. Да сте напълно информирани за най-ключовите правила от GDPR регламента;

4. Да си гарантирате спокойствие и да градите бизнес репутация.

5. Да разпознавате ключовите фактори и моменти oт GDPR регламента.

 

ПРАВНИ СТРАТЕГИИ ЗА БИЗНЕСА

 

 

ПОЕМИ КОНТРОЛ

Не оставяй бизнеса на автопилот. Вземи контрола в свои ръце.

СТРАТЕГИИ

360 градусово обслужване на Вашия бизнес. Нашата сила е нашият екип. Притежаваме правилната комбинация от задълбочени юридически познания и богата бизнес експертиза. Това съчетание от опит и експертни познания ни позволява да вникнем в същината на бизнес процесите на нашите клиенти и да реагираме с възможно най-адекватна и ефективна намеса.

Бизнес Логика в Правен Контекст

Дългогодишно Know-How

Иновативен Подход

Богата Бизнес Експертиза

Партньори в Страната и Чужбина

Работещи Правни Стратегии

360º

Предоставяме на своите клиенти високоефективни и надеждни правни стратегии, решения и консултантски услуги в широк спектър от индустрии и бизнеси

БИЗНЕС

За нас най-важна е бизнес логиката зад процесите, като насочваме усилията си към намиране на най-подходящите, изгодни и ефективни правни решения.

РЕШЕНИЯ

Правните казуси ни предизвикват да създаваме алтернативни стратегии. Не вярваме в задънените улици. Те не водят до успешно развити и разтящи бизнеси.

ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

 

 

ЕКИП

адв. Полина Терзийска. LL.M.

адв. Полина Терзийска. LL.M.

Управляващ Партньор | Aдвокат

Адв. Полина Терзийскa | Управляващ Партньор | Адвокатско Дружество “Терзийска и Парньори”

Адвокат Полина Терзийска разполага със солиден и тясно профилиран опит в областта на корпоративното право, включително правния due diligence на търговски дружества и пълния спектър от процедури във връзка с прехвърлянето на дялове и акции и преобразуването на дружества.

Заедно с екипа си, работи в областта на търговското и договорното право, предоставяйки ефективни, работещи решения и пълна правна подкрепа за постигане на регулаторно съответствие на местния и международния бизнес.

Адв. Полина Терзийска и екипът й консултират бизнес клиенти по правни въпроси в областта на защитата на конкуренцията, защитата на данните, обществените поръчки и данъчното облагане.

Адв. Полина Терзийска завършва с отличие „Право” в Софийския университет, „Св. Климент Охридски“ /топ 10 на випуска/. Има специализации в университети в Англия и Холандия.

Чужди езици: Английски, Немски и Руски език.

адв. Христина Атанасова

адв. Христина Атанасова

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Христина Атанасова има богат опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като през професионалната си кариера е участвала в производства в широк спектър от области, касаещи застрахователното право, имотното право и енергетика.

Специализирана е и в съдебните дела за оспорени дългове, както и в производствата по събиране на проблемни вземания на национално и международно ниво.

Заедно с екипа на адвокатско дружество “Терзийска и Партньори” провежда процедури по привеждане на бизнеса в съответствие с GDPR, като е специализирана в разработването на програми и провеждането на обучения в областта.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Немски и Английски

адв. Марин Дичев

адв. Марин Дичев

Адвокат

Професионален Опит

Адвокат Марин Дичев продобива ценен опит и know-how по време на дългогодишната си практика като юрисконсулт във водещи български банки и лизингови компании, като практикува в областите: лизинг и финанси, договорно и търговско право, процедури по несъстоятелност, недвижими имоти, обезпечения, събиране на вземания.

Адвокат Дичев предоставя непрекъсната правна помощ и широкоспектърни юридически услуги на дружества с водещи позиции в основни отрасли и индустрии като стоманодобива, селско стопанство, банково дело, строителство, автомобилостроене.

Адв. Дичев e синдик, назначен от Министерството на правосъдието. Паралелно с адвокатската си правоспособност, той е и помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Образование: Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София

Допълнителни професионални квалификации:

Помощник-частен съдебен изпълнител, лицензиран от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Езици: Английски, Руски и Португалски

Калина Цветкова

Калина Цветкова

Юристконсулт

Професионален Опит

Калина Цветкова специализира в областта на защитата на личните данни, търговското и договорното право.

Тя предоставя правна подкрепа и е включена в ad-hoc проекти за дружества в сферата на строителството, международната и електронната търговия, дигиталния маркетинг и уеб услугите.

В областта на защитата на личните данни, Калина Цветкова успешно допринася за разнообразни GDPR-проекти в медицинската и туристическата индустрия. Тя подпомага нашите клиенти с правни съвети и специализирани решения за постигане на законосъобразна и сигурна обработка на лични данни. След завършване на специализирано обучение в областта, Калина Цветкова може да работи с пълната гама от законодателни актове на местно и европейско ниво и съответните становища и насоки на  Article 29 Working Party и Европейския комитет за защита на личните данни.

Образование: Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици: Английски и Немски

Валентин Стоянов

Валентин Стоянов

Финансов Експерт

Професионален Опит

Валентин Стоянов има дългогодишен опит в сверата на финансите. Заемал е редица ръководни и стратегически позиции в различни компании и институции.

  • Експерт при Българска Народна Банка
  • Ръководител на отдел международно банкиране при HQ на Търговска Банка
  • CEO на Търговска Банка (мениджър България)
  • Консултант в редица национални и международни проекти

С богат опит в сферата на: Global Banking Services, Operations, Liquidity, Treasury, ALM, FX, MM, Securities, Market & Operational Risk, Regulatory and Financial Reporting, M&A, Accounting & Tax.

Образование: Магистър по Финанси и Банково Дело, Университет Рийдинг, UK

Езици: Английски и Руски

Изключително доволна съм от крайния резултат на работата ни и впечатлена от начина на работа в Терзийска и Партньори и вниманието, което получихме от адв. Терзийска и целия екип. В предварителния ни разговор адв. Терзийска обърна внимание на всички проблеми, които имаше договорът, който използвахме за работа и ни посочи варианти тези проблеми да бъдат решени.

– Анелия Мъглева /CopySocial/

Познавам адв. Терзийска от дълги години и смея да твърдя, че тя е най-добрият адвокат, който познавам, поради което съм спокоен да й доверя всеки бизнес казус, който имам.

– В. Величков /Предприемач/

Изключително професионален подход при изграждането на правната стратегия на фирмата ни, относно търговските ни взаимоотношения Наистина надминахте очакванията ни и резултатите сами говорят за себе си!

– Светлана Давидова /Предприемач/

Изключително коректен и изпълнителен екип, адв. Терзийска е един високо компетентен професионалист. Препоръчвам на всеки, който има нужда от работещи правни или бизнес услуги.

– Виктор Григоров /CloudSigma/

Благодарим много на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска, за висшият пилотаж в правните и бизнес аспекти на търговските ни договори! Препоръчвам!

– Георги Илиев /Sunrise Holidays/

Много добра работа по търговските ни договори в сектор електронна търговия. Благодария на екипа на Терзийска и Партньори, както и на Адв. Терзийска!

– Христо Араклиев /Brand Exporters/

ПРЕДИМСТВА

  • БИЗНЕС ЛОГИКА 100% 100%
  • ФОКУС 100% 100%
  • ГЪВКАВОСТ 100% 100%
  • ЕКСПЕРТИЗА 100% 100%
  • ИНОВАТИВНОСТ 100% 100%

РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА

НОВИНИ

Революционна директива за авторските права в Интернет

Европейският парламент даде зелена светлина на противоречивата реформа в областта на авторските права    Дългоочакваният вот е вече е факт: в края на март 2019г. Европейският парламент прие Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар. Директивата има...

Нов Правилник срещу изпирането на пари

Дългоочакваният Правилник за прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари – най-накрая в сила   През март 2018г. беше приет новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). В 5-месечен срок от датата на влизането му в сила, законът трябваше да...

Нови правила на ЕС за авторското право в Интернет

Нови правила за авторско право в Европейския съюз    През септември 2018г. Европейският парламент даде своя положителен вот за новите правила за авторското право относно цифровото съдържание в Интернет.  През юни Европейската комисия направи предложение да се...

В МЕДИИТЕ

ЛОKAЦИИ

Основният ни офис а базиран в гр. София. Благодарение на съвременните начини на комуникация, успешно обслужваме бизнеси от цялата страна, без значение в коя точка се намират. Паралелно на това, през 2017г. създадохме свое представителство и в Лондон, Великобритания, чрез което предоставяме правни услуги и различни международни бизнеси, ориентирани към инвестиции и изнасяне на части от дейността си към България (чрез търговската марка Prosperamo Legal.

 

СОФИЯ

ул. Вискяр Планина 15-17

Лозенец, 1407

/1 мин. от станция Джеймс Баучер/

ЛОНДОН

(официално представителство)

40 Bloomsbury Way,

WC1A 2SE | London, UK

КОНТАКТ

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА УСЛУГА?

БЪДИ ПРАВИЛНАТА

КРАЧКА НАПРЕД.

ПЪРВИ.