НОВИНИ

Следете нашата секция с актуални правни новини от света на бизнеса, с различна тематика и фокус.

Адвокатско Дружество Терзийска и Партньори | Мениджър на Годината 2019

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. За поредна година се проведе конкурсът “Мениджър на годината“ организиран от сп. Мениджър. Тазгодишната официална церемония по награждаване на конкурса Mениджър на годината 2019, на която присъства и Aдвокатско...

Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity : сигурността на търговската тайна и фирмени бази данни

Адв. Полина Терзийка Лектор на Bulgarian Digital Week. Bulgarian Digital Week (http://bdw.bg)Конференция: Cyberlaw, Cybercrime & Cybersecurity Управляващият Партньор на "Терзийска и Партньори", адв. Полина Терзийска с важни за бизнеса детайли по темата:...

Нов закон затяга примката при кражба на търговска тайна

През април 2019 влезе в сила новият Закон за защита на търговската тайна   На 5 април 2019г. в Държавен вестник беше обнародван новия закон относно защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Това е Законът за защита на...

Революционна директива за авторските права в Интернет

Европейският парламент даде зелена светлина на противоречивата реформа в областта на авторските права    Дългоочакваният вот е вече е факт: в края на март 2019г. Европейският парламент прие Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар. Директивата има...

Нов Правилник срещу изпирането на пари

Дългоочакваният Правилник за прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари – най-накрая в сила   През март 2018г. беше приет новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). В 5-месечен срок от датата на влизането му в сила, законът трябваше да...

Нови правила на ЕС за авторското право в Интернет

Нови правила за авторско право в Европейския съюз    През септември 2018г. Европейският парламент даде своя положителен вот за новите правила за авторското право относно цифровото съдържание в Интернет.  През юни Европейската комисия направи предложение да се...

Краят на SOFIBOR – как ще се повлияят ипотечните кредити?

Алтернативни индекси заместват отменения SOFIBOR   На 01.07.2018г. влязоха в сила новите разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), въвеждайки нови правила за изчисляване на променливите лихви, към които се прилага референтен...

Ограничения при прехвърляне на дялове в ООД

Търговско и корпоративно право: Новата декларация при прехвърляне на дялове в търговски дружества     С промените в Търговския закон от края на 2017г. се наложиха ограничения за прехвърлянето на търговски предприятия и на дружествени дялове в ООД в случаите,...

Дигитално съхранение на трудовите досиета

Трудово право: Дигитализация – нов начин за съхранение на трудовите досиета.   Съгласно последните изменения в Кодекса на труда и в частност - разпоредбата чл. 128б, работодателят има възможността да създава и съхранява част от документите в трудовото досие на...

Нов електронен регистър за НПО

Законовата рамка на неправителствените организации: Нов електронен регистър и пререгистриране нa юридически лица с нестопанска цел   На 01.01.2018 г. влязоха в сила промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  Промените целят осигуряване на...

По-строги правила срещу изпирането на пари

Законите срещу изпирането на пари:По-строги правила за България от март 2018   През март 2018г. се прие новия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). С него се транспонира Директива (ЕС) 2015/89 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г. за...

Данъчно право: промени 2018г.

Данъчно право: Важни промени в данъчното законодателство на България през 2018г.   През 2018г. бяха въведени някои съществени промени в данъчното законодателство, по-важните от които са следните:   Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите...